Subtitru un surdotulkojumu izmantošanas aptauja.
Tirgus un sociālo pētījumu centrs - Latvijas Fakti